PİL-BATARYA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

14 Mart 2017 Salı
Post Image

Pilleri Kullanırken Nelere Dikkat etmeliyiz?

Kimyasal yapı itibariyle piller iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Şarj Edilebilen piller
  • Şarj Edilemeyen piller’ dir.

 

Şarj Edilemeyen Pillere örnek verecek olursak, Çinko-Karbon, Alkali,Lityum v.b. Şarj Edilebilen Pillere örnek verecek olursak Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, Li-Polymer ve Pb-Asit şeklindedir.

Şekil itibariyle pilleri sınıflandıracak olursak Silindirik, Prizmatik ve Düğme tipli olmak üzere bunların varyasyonları şeklindedir.

Pil ve Bataryaların kullanımında dikkat edilecek unsurlara bakacak olursak,

  1. Pil / Bataryalar hiçbir şekilde ısıtılmamalı veya ateşe atılmamalıdır.
  2. Pil / Bataryaların (+) ve (-) kutupları kesinlikle kısa devre edilmemelidir.
  3. Pil / Bataryalar kendileri için belirlenmiş veya tavsiye edilmiş şarj cihazları kullanılarak şarj edilmelidir.
  4. Şarj prosedürü değiştirilmemeli ve farklı yapı ve kapasitelerdeki piller birlikte şarj edilmemelidir.
  5. Piller kesinlikle sökülmemeli veya açılmaya çalışılmamalıdır. Böyle bir durumda oluşacak harici veya dahili kısa devreler ve açığa çıkan kimyasal maddelerin hava ile teması yangın ve patlamalara yol açabilir. Ayrıca elektrolit maddesi alkali esaslı olduğundan çevreye sıçraması cilt yanıklarına sebebiyet verecektir.
  6. Pil / Bataryalar üzerinde tadilat yapılmamalıdır. Pillerin bünyesinde ve batarya sistemlerinde koruyucu elemanlar mevcuttur. Bu elemanların hasara uğraması halinde şarj/deşarj işlemleri sırasında meydana gelecek aşırı akımlar, pillerin sızmasına, yüksek ısıların açığa çıkmasına,  ani patlamalara ve yangınlara yol açabilir.
  7. Pillerin (+) ve (-) kutuplarına, herhangi bir iletken kullanılarak direkt lehim yapılmamalıdır. Lehimleme sıcaklığı yüksek  olduğundan, lehimleme esnasında pil bünyesinde izolasyon maksatları için kullanılan maddeler eriyecek ve elektrolit akıntısı sonucunda yanma veya patlamalar oluşabilecektir.

 

8.Pillerin  (+) ve (–) kutupları bellidir. Piller kullanılacakları cihaza veya şarj cihazına zorlanmadan yerleştirilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa kutupların konumu incelenmelidir. Şarj esnasında kutupları ters yerleştirilmiş bir pil şarj yerine deşarja tabi olacaktır. Ayrıca bu durum anormal kimyasal reaksiyonlara yol açacağından ısınma, yanma ve patlama riskleri ile karşı karşıya kalınacaktır.

9.Ni-Cd ve Ni-MH pillerinin gaz emniyet ventili  (+)  kutup başlığının içine yerleştirilmiştir. Dolayısıyla pilin bu kısmı hasara uğratılmamalı veya gaz çıkışına engel olacak şekilde kapatılmamalıdır. Aksi taktirde ventil gerektiği gibi çalışmayacak ve sonuçta yukarıda sıralanan tehlikeli durumlar ortaya çıkacaktır.

10.Pillerin bünyesinde genellikle konsantrasyonu yüksek alkali maddeler (elektrolit çözeltisi) kullanılmaktadır. Bu madde son derecede aşındırıcı ve deriyi yakıcıdır. Elektrolit çözeltisinin herhangi bir şekilde göze kaçması durumunda, göz derhal bol su ile yıkanmalı ve vakit geçirmeden doktora başvurulmalıdır. Aksi taktirde gözde önemli hasarlar doğacak ve kalıcı görme kayıpları oluşacaktır.

11.Pillerin hava sızdırmaz kaplar içerisinde kullanımından kaçınılmalıdır. Aksi halde oluşacak yüksek basınç kaplarda hasar yaratabileceği gibi, çevresindekilere de tehlike arz edecektir.

12.Piller su,  deniz suyu veya diğer tip oksitleyici maddelerle direk temasta bulundurulmamalıdırlar. Bu maddeler paslanmaya ve sıcaklık artışlarına yol açacaklarından gaz emniyet ventili hasar görecek ve sonuçta patlamalar olabilecektir.

13.Normal olarak 20’den fazla pil kontrolsüz biçimde seri olarak birbirine bağlanmamalıdır. Aksi halde elektrik şokları, sızma ve yüksek sıcaklıklar oluşabilecektir.

14.Piller bebeklerin ve küçük çocukların ulaşabilecekleri yerde muhafaza edilmemelidirler. Pillerin çocuklar tarafından yutulma riski nedeniyle çok dikkat edilmeli ve böyle bir durumda derhal doktora başvurulmalıdır.

15.Ni-Cd, Ni-MH, Li-İyon vb şarj edilebilen pillerin şarj süresi,  ilgili şarj cihazında öngörülen süreyi veya üretici firma tarafından tanımlanan zamanı geçmemelidir. Aşırı şarj pillerin akmasına ve müteakiben ısınma ve patlamaya sebep olabilir. Şarj cihazından yeni çıkan piller çok sıcak olabileceğinden dikkat edilmelidir.

16.Pillerin üzerindeki dış kılıf sökülmemelidir.  Kılıfsız piller kolaylıkla kısa devre yapabileceğinden, pillerde elektrolit akıntısı, ısınma, patlama ve yanma görülebilir.

17.Pillerde akıntı,  sızıntı,  renk değişikliği,  şekil değişikliği veya herhangi başka bir değişim görüldüğünde kullanımına derhal son verilmelidir.

18.Piller / Bataryalar sert darbelere ve düşmelere maruz tutulmamalıdır.  Aksi taktirde sızıntı, ısınma, yanma ve patlama görülmesi söz konusudur.

19.İlgili talimatlar çok iyi öğrenilmeden piller / bataryalar kullanılmamalı veya şarj edilmemelidir.

20.Şarj edilebilen piller 0°C ile 40ºC sıcaklık sınırları içerisinde şarj edilmelidirler. Bu sınırlar dışında şarj edilmeleri durumunda elektrolit sızıntısı ve aşırı ısınma söz konusudur. Ayrıca pillerin performansı düşecek ve kullanım ömrü azalacaktır.

21.Pil / Bataryalar direkt güneş ışığına maruz yerlerde, sıcak havalarda, araçlar içerisinde ve radyatör, vs. gibi ısıtıcılar önünde kullanılmamalı veya depolanmamalıdır. Bu gibi ortamlar pillerin çok ısınmasına ve dolayısıyla ömürlerinin kısalmasına sebep olacaktır.

22.Eski ve yeni piller,  şarj seviyeleri farklı piller ve farklı üreticilerin pilleri birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca şarjlı ve şarjsız pillerin birlikte kullanılmaları son derece risklidir.

23.Birden fazla pil birlikte kullanılacaksa,  aynı şarj seviyesini sağlamak üzere,  kullanımdan önce piller birlikte şarj edilmelidirler.

24.Piller, üretici firmaya danışmadan, paralel bağlı konumda kullanılmamalıdır.

25.Pillerden ilgili cihazda yeterli çalışma verimi alınamıyorsa,  cihazın kullanma talimatı tekrar gözden geçirilmeli ve ikazlara uyulup uyulmadığına bakılmalıdır.

26.Pil içeren cihazlar kullanımdan sonra kapatılmalıdırlar.

27.Cihazlarından çıkarılan piller / bataryalar kuru ve kendileri için tavsiye edilen sıcaklık sınırları içersindeki bir ortamda muhafaza edilmelidir. Uzun süreli depolamalarda sıcaklık limitlerine çok dikkat edilmelidir. Bu limitler imalatçısına bağlı olarak,-20 ile +30ºC arasında olabilir.

28.Pil / Bataryaların  kutuplarında kirlenme görülürse,   kullanımdan önce kuru ve yumuşak bir bezle kutuplar silinmelidir. Kutuplardaki kirlenmeler temas zafiyeti yaratacağından, güç kaybı veya şarj veriminin azalmasına yol açacaktır.

29.Pillerin özel koşullar altında kullanımı veya şarjı söz konusuysa, muhakkak üretici firma ile temas kurulmalıdır.

30.Çevreye zarar vermemesi için bu tür pillerin kullanımdan sonra satıcısına, ithalatçısına veya üreticisine iade edilmeleri en uygun olanıdır. Kullanılmış pillerin bünyelerinde bulunan metallerden bazılarının geri kazanılması mümkündür.

Onur BAYRAK

 

TOP