YÜKSEK ÜRETİM ESNEKLİĞİ OLAN BİR FABRİKADA ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ

YÜKSEK ÜRETİM ESNEKLİĞİ OLAN BİR FABRİKADA ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ

6 Temmuz 2018 Cuma
Post Image

YÜKSEK ÜRETİM ESNEKLİĞİ OLAN BİR FABRİKADA ATÖLYE TİPİ

ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: BİR SİMÜLASYON MODELİ

 

Koray KILINÇ

 

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2018

Danışman: Prof. Dr. Banu SOYLU

 

ÖZET

 

Atölye tipi imalat, ürün çeşitliliğinin yüksek, üretim miktarlarının ise az olduğu

tesislerde sağladığı esneklik sebebi ile sıkça tercih edilen bir imalat sistemidir. Bu

çalışmada atölye tipi imalat sistemi ile üretim yapan bir batarya üretim tesisi ele

alınmıştır. Son yıllarda belirli ürünlere olan talebin artması ile yüksek adetlerde üretim

yapma ihtiyacı duyan fabrikada üretim hızı ve verimliliği en az esneklik kadar önem arz

etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda belirli bir ürün grubunun daha kısa sürede

üretilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hücresel ve akış tipi imalat sistemlerini

kapsayan bir hibrit imalat sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında

ele alınan üretim sisteminde yer alan temel iş istasyonlarının planlanan üretim

hattındaki sıralamasını belirlemek adına bazı temel tesis planlama teknikleri

kullanılmıştır. Yeni üretim hattının tasarlanmasında elde edilen bu istasyon

sıralamasından faydalanılmıştır. Mevcut sistem ve tasarlanan yeni üretim hattı Arena

programı kullanılarak sanallaştırılmıştır. Simülasyon modellerininden elde edilen

verilerle bekleme, taşıma, yetersiz insan ve makine kaynağı gibi etmenlerin sebep

olduğu darboğazlar belirlenmiştir. Belirlenen sorunların çözümüne yönelik iyileştirme

önerileri farklı senaryolarla modellenmiş ve kümülatif bir iyileştirme eğilimi

sağlanmıştır. Çalışma sonunda yapılan iyileştirme faaliyetlerinin ele alınan tesise ve

benzer imalat sistemlerine sahip olan diğer işletmelere sağlayacağı faydalar

değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İmalat sistemleri, Hücresel üretim, Atölye tipi üretim, Simülasyon

 

TOP