ENERJİ DEPOLAMA

Enerji Depolama Sistemleri

Geleceğin Enerji çözümü; tüm enerji üretici sistemlerin akıllı enerji yönetimi ve enerjinin depolanması ile entegre edilerek gerçekleşecektir. Bir Enerji Depolama Sisteminin (EDS) en temel öğeleri, özel olarak tasarlanan Batarya Yönetim ve Güç Kontrol Sistemidir.

Bu sayede enerji; Toplanabilen, yönetilebilen ve verimliliği artırılabilen bir hale gelmektedir.

Enerji sürekliliğinin ve kalitesinin önemli olduğu kritik tesislerde (radar mevzileri, veri depolama merkezleri, iletişim transfer merkezleri, güvenlik ile ilgili tesisler, hastaneler, kamplar) özellikle ihtiyaçlara cevap veren sistemler olarak dikkati çekmektedir. Çok çeşitli şekillerde sağlanan enerji (Şebeke, Jeneratör, Güneş, Rüzgâr vb.) depolandıktan sonra, sorun yaşanan veya verimlilik açısından istenen zamanlarda kullanılmaktadır.

İdame ve bakım ihtiyaçları göz önüne alındığında diğer hiçbir sistemde olmadığı kadar kolaylıklar sağlayan ASPİLSAN EDS, kullanıcılarına sorunsuz bir enerji sunmaktadır. Özellikle çalışmaların yoğun olarak sürdüğü 24 saat faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettiği tesisler için çok önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.

Askeri bölgeler gibi kesintisiz enerji tüketiminin kritik olduğu alanlarda enerji kesintileri güvenlik zafiyeti oluşturabilmektedir. Bu zafiyetin önlenmesi için kullanılan jeneratörler yüksek gürültü yaydığından ve çalışması için kritik bölgelerde tonlarca dizel yakıt depolanmasını gerektirdiğinden dolayı bu bölgeler açısından risk teşkil etmektedir. Bunun yanında, şebekede meydana gelen dalgalanmalar kritik cihazlara zarar vermekte ve yine güvenlik zaafiyeti meydana getirmektedir. Askeri bölgelerdeki bahsi geçen sıkıntıların giderilmesi için ve hastane, server sistemleri gibi yine devamlı enerjinin kritik olduğu alanlarda kesintisiz güç kaynağı özellikli enerji depolama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

ASPİLSAN EDS;

Tüm enerji üreten sistemlerle (Şebeke, Jeneratör, Güneş, Rüzgar vb.) entegre edilebilen,

On-line / Off-line çalışabilen,

İstenen miktarda enerjiyi depolayabilen,

Verimlilik açısından akıllı bir yönetim sistemine olan,

Lityum teknolojisinin en üst değerlerinde bileşenlerden oluşan,

İstenilen hareket yeteneğine göre sabit veya mobil olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca bakım ve idame kolaylıkları nedeniyle, merkezden uzak tesisler ve coğrafi koşulların güç olduğu yerlerde yönetici ve kullanıcıları enerji sorunundan kurtarmaktadır.

Bu özellikleri ile Hastaneler, Acil Durum Tesisleri / Kamplar / Çadır Kentler / Kalekollar, Karakollar, Mobil Geçici Üs Bölgeleri, Arama ve Kurtarma Birimlerinde Enerji Depolama Sistemi kullanılarak enerji sorunları çözülebilecektir.  

Sistemin Faydaları

Enerji kesintisi olmayacak/hissedilmeyecek, hiçbir cihaz faaliyetine ara vermek zorunda kalmayacaktır.

Enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) denir. ASPİLSAN EDS Şebekeden şarj edilebilir ve modüler kapasite / güç olanakları ile ihtiyacı karşılayacak UPS olarak kullanılır.

Enerji her zaman regüle edilerek kaliteli bir şekilde sistemlere verildiğinden, gerilimdeki değişim nedeni ile cihazların hasar görmesi söz konusu olmayacaktır.

Şebekenin olmadığı durumlarda güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından şarj edilebilir. Güneş veya rüzgâr enerjisi ile üretilen enerjinin kullanılmayan kısmını depolanmasını ve ihtiyaç duyulan zamanda kullanılmasını sağlayarak ilave bir enerji verimliliği sağlamaktadır.

Şebekeye aşırı yüklenmenin olduğu özellikle akşam saatlerinde, şebekeden yüksek güçte enerji almak istediğimiz durumlarda EDS devreye girerek gücün bir kısmını bataryalara aktararak yükün güvenli bir şekilde beslenmesini sağlar. (Peak-Shaving)

ASPİLSAN EDS Akıllı Yönetim Sistemi ile ayrı bir yakıt, bakım, onarım ve ikmal girdisi olmadan, enerji kaynaklarının çalışmalarının optimum ölçülerde olması sağlanarak tasarruf sağlamaktadır. Uzun yıllar boyunca bakım ihtiyacı duymaksızın çalışabilecektir.

Sistemde güvenlik açısından herhangi bir problem olması durumunda koruma fonksiyonları devreye girecektir.

Sessiz çalışması nedeniyle gürültü kirliliği açısından hiçbir olumsuzluğa neden olmayacaktır. Ayrıca çevreye titreşim yaymadığından kritik askeri alanlar için ekstra emniyet sağlayacaktır.

Çalışması sırasında doğaya herhangi bir zarar vermez.  Zehirli gaz veya duman salınımı yoktur. Bu yüzden iç mekânlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Modüler yapısı sayesinde ihtiyaca göre istenilen kapasite, güç, kabin özelliklerinde tasarım yapılabilir. 1,5 kWh’dan 1 MWh ve katlarına kadar enerji depolamak mümkündür.

Kullanım süresince herhangi bir periyodik bakıma ihtiyaç duymayacaktır.

Görevin ifasının zorunlu olduğu durumlar için enerji sunacak, dolayısı ile personelin can güvenliğine doğrudan katkı sağlayacaktır.

ASPİLSAN Enerji var olduğu sürece ürüne destek verecektir.

Güvenlik

İhtiyaç duyulduğunda, devreye alınabilecek manuel güvenlik sistemi,

Elektriksel güç ve kaçak kontrol altyapısı,

İleri teknoloji diagnostik yazılım ve donanım sistemleri ile modül bazında koruyucu bakım, uyarı ve arıza tespiti,

Sistemden bağımsız çalışan otomatik yangın alarm ve müdahale sistemi,

İklimlendirme sistemi ile sabit sıcaklık ve nem kontrolü,

Uzaktan izleme ve müdahale sistemi içermektedir.

Kullanım Alanları

Hastaneler, ofisler, askeri üsler

Ulaşılması güç bölgeler

Rüzgar Türbin tarlaları

Güneş Enerjisi tarlaları

 

TOP