Pil Teknolojileri Çalıştayı Sonrası Basın Bildirisi

27 Temmuz 2017 Perşembe
Post Image

Pil Teknolojileri Çalıştayı Sonrası Basın Bildirisi
Savunma sanayimizin önemli aktörlerinden olan ASPİLSAN Enerji A.Ş. nin 23-24 Aralık 2016
tarihlerinde Kayseri OMMER Hotel’de düzenlediği, ‘Pil Teknolojileri’ Çalıştayına, pil teknolojileri
konusunda ülkemizde yapılan ilk çalıştay olması nedeniyle, gerek Üniversitelerden gerekse
şirketlerden önemli bir katılım olmuştur.
TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE Enstitülerinin yanı sıra ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Erciyes, Çukurova,
Osmaniye Korkut Ata, Abdullah Gül, Sakarya Üniversiteleri ile ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAI
gibi savunma sanayinin en önde gelen firmaları, Yiğit Akü, İnci GS Yuasa Akü, DMA, NORM gibi
alanında söz sahibi uzmanları barındıran kurum ve kuruluşlardan 60 katılımcı iştirak etmiş ve çalıştay
başarı ile tamamlanmıştır.
Çalıştay’a Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ile başlanmıştır. Ardından, açılış
konuşmasını ASPİLSAN Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan BÖLÜK yapmıştır.
Çalıştayın temel konusunu oluşturan mobil enerji sistemlerinin, hayatın her alanında ihtiyaç
duyulan taşınabilir enerjiye ulaşmak adına fevkalade öneme sahip olduğunu söyleyen Sayın İlhan
BÖLÜK, bugün mobil enerji sistemleri ulaşımdan iletişime, sağlık hizmetlerinden savunma sektörüne
aklımıza gelebilecek her alanda yaygın olarak kullanıldığını ifade etmiştir.
Dünya pil ve batarya üretim teknolojileri ve tiplerindeki yeniliklerin çeşitli platformlarda
yakından takip edilerek, ülkemiz endüstrisine kazandırılması, yerli üretimin en kısa sürede hayata
geçirilerek, dışa bağımlılığın en aza indirmesi maksadıyla üniversitelerimiz ve sanayicilerimiz mutlaka
çok yoğun ve çok yakın işbirliği içerisinde bulunması gerekliliğini vurgulamıştır.
Pil Teknolojileri Çalıştayında yer alan 12 sunum değerlendirildiğinde Kurşun asit bataryalar,
Nikel metal hidrür bataryalar, Lityum iyon bataryalar, Çinko hava bataryalar, Lityum hava bataryalar,
Lityum sülfür bataryalar, Yakıt pilleri, Ultrakapasitörler konularında ülkemizde yürütülmekte olan
çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş ve her katılımcı yaygın olarak kullanılmakta olan enerji depolama
teknolojilerine bakış açısını katılımcılara aktarmıştır.
Toplantıya katılan akademisyenler ve şirket temsilcileri tarafından bu çalıştayların periyodik
olarak sürdürülmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Çalıştay tüm katılımcıların istifade ettiği bir şekilde
sonuçlanmış, ASPİLSAN Enerji A.Ş.nin gelecekte yapacağı çalışmalara ışık tutmuştur.
Çalıştay sonunda;
 Çalıştay’da özellikle pil teknolojilerinin her birinin kendi kullanım alanlarının olduğu ve
hiçbirisinden vazgeçilmesinin ve demode olmasının söz konusu olmadığı,
 Ancak mobil enerji ihtiyaçlarında lityum teknolojilerinin vazgeçilmez olduğu ve öne
çıktığı,
 Hacim ve ağırlık açısından sorun olmayan enerji ihtiyaçlar açısından Kurşun Asit
kullanımının devam edeceği,
 Enerji depolama konusunun özellikle Yenilenebilir Enerjinin etkin kullanımı için olmazsa
olmaz şartlardan biri olduğu ve bu konuda tüm arayışların ekonomik bir depolama
sistemine yöneldiği tespit edilmiştir.

TOP